Grøn energi for fremtiden

solceller

Hvad er ”grøn energi”?

”Grøn energi” er en almindelig betegnelse, vi bruger til at beskrive alternative og vedvarende energikilder. Betegnelsen hentyder til, at der ikke udledes CO2 og andre skadelige biproduktioner til atmosfæren, når energien produceres. Dermed vil produktionen af ”grøn energi” ikke bidrage til den globale opvarmning, som anses for at forårsage klimafordringer. Siden omkring den industrielle revolution har verden hovedsageligt benyttet energi eller strøm fra kulkraftværker og fossile brændstoffer, som udleder en relativt stor mængde CO2 og andre skadelige gasser. Disse former for energi kalder man normalt for ”sort energi”. Grøn energi er altså CO2-neutral, det vil sige, at energien er hel ren, og slet ikke frigiver CO2 til atmosfæren. Hvis en pågældende energikilde derimod ikke er helt CO2 neutral, men er succesfuld i benyttelse af diverse midler til at minimere CO2-udslip i atmosfæren, kalder man energien blot for ”grønnere energi”. ”Grøn energi” er altså det, vi stræber efter for fremtidens energiforsyning.

Læs resten